Son Çeyrekte Bes

Bireysel Emeklilik Sistemi 27 Ekim 2003 tarihi itibarıyla ilk ürünün satışı ile beraber başlamıştı. O günlerde ilk on yılda 10 milyar gibi bir birikim birçok kesim için makul görülmekteydi. Hatta bunun imkansız olduğunu söyleyenlerde vardı.(!?) Bununla birlikte kamunun sisteme sahip çıkması ve süreç içerisinde mevzuatta gerçekleştirdiği müşteri açısından olumlu gelişmeler (kesintilerin azalması, teşvikler vb.), yavaş yavaş belirginleşen toplumsal tasarruf bilinci ve tabi ekonomik istikrarın sağlanması ile birlikte 10. Yılında sistem beklenenin üzerinde bir büyüklüğe ulaştı.

Hala fırsatlar tam olarak kullanılabilmiş olmasa bile gelinen noktada, yani sistemin 12. Yılının son çeyreğinde, bugün Fon büyüklüğü : 39.913.165.631 TL ve bu rakam Devlet Katkısı fonu ile birlikte yaklaşık 45 milyara ulaşmış durumda. Toplam 5.753.958 katılımcı sistemde güvenle tasarruflarını değerlendiriyor.

Tabi sistemde süre ve yaş koşullarını yerine getiren katılımcıların da sayısı gün geçtikçe artıyor. Yani sistemden aslı amaçlanan gerçek faydayı elde eden, emeklilik geliri alanlar artmaya başlıyor. Bu durum sisteme olumlu bakışı arttırmakla beraber maaş veren planların verimli bir şekilde süratle uygulamaya konulması çok önemli. Zira gerçek faydayı elde eden ve memnun olan müşterilerin sayısı arttıkça projeksiyonun sonunu gören henüz sisteme girmemiş olanlar için bu bir teşvik olacaktır.

Bugün sistemdeki katılımcıların yaklaşık %40’ı 25-34 yaş grubunda. Yani bu kişiler sistemde emeklilik koşulunu beklerler ve bu süre içerisinde sürekli tasarruf yapmaya devam ederlerse yaklaşık olarak 2040’lı yıllarda sistemin en verimli dönemleri yaşanmaya başlamış olacak.  Şu anda 25-34 yaş aralığındaki bu kişiler o tarihlerde emekli olduklarında gerçek faydayı sağlayacaklar. Yani emeklilik dönemlerinde yaşam standartları düşmemiş olacak. BES sayesinde hak ettikleri düzeyde emeklilik gelirini sağlamış olacaklar.

Tabi bu bireysel fayda. Bir de ülke ekonomisi açısından konuya baktığımızda şunu göreceğiz. Toplam fon büyüklüğü gayrı safi milli hasıla ile oranlandığında çok daha anlamlı bir tutara gelecek ve bu sistemin geliştiği ülke örnekleri ile boy ölçüşür hale gelecektir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir